Aktualności

Program LEONARDO DA VINCI
02-02-2009
W programie praktyk zawodowych uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu z Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie
Celem projektu było:
- Zdobycie nowej wiedzy przez uczestników i wykorzystanie umiejętności;
- Ułatwienie osobistego rozwoju uczestników;
- Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy;
- Zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego.
więcej
Motywacja + Praktyka = Sukces
18-04-2008

Projekt został przygotowany przez Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych we współpracy ze szkołami ponad gimnazjalnymi naszego powiatu (Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiźnie, Zespół Szkół Zawodowych CKP w Grodkowie) Wartość projektu wynosi 352.267 zł Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności, podwyższenie jakości i dostępności oferty edukacyjnej szkół zawodowych poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia. Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Architektury Krajobrazu W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z przedmiotów zawodowych, języków obcych, doradztwa zawodowego, psychologiczno--pedagogiczne. Projekt realizowany jest od lutego 2009 r. do stycznia 2010 r. i wpłynie na zdobycie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych, co pozwoli w przyszłości na łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy.